Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2019; Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy

Thứ tư - 30/10/2019 10:17

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2019, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2019; Sơ kết 1năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019 và kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Báo cáo đánh giáBan Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát chỉ đạo lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy về công tác dân vận; kịp thời triển khai tổ chức thực hiện các chương trình hành động về công tác dân vận, nhất là dân vận của các cơ quan nhà nước; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ngày càng có nhiều cách làm, mô hình, điển hình được nhân rộng tạo được sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên trong Khối. Những đóng góp của các gương điển hình, đội ngũ cán bộ, đảng viên phụ trách công tác dân vận đã lan tỏa, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Khối. Đảng ủy Khối và các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” góp phần thực hiện Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020. Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đã nâng cao ý thức tự giác hơn nữa về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, xác định đây là công việc cấp thiết, phải quyết liệt thực hiện thường xuyên với trách nhiệm cao nhằm thay đổi thói quen của từng cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị và cả cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ môi trường và xử lý rác.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, phát biểu chúc mừng đến các tập thể và các cá nhân được tuyên dương; đánh giá công tác dân vận là một nhiệm vụ rất quan trọng của hệ thống chính trị, là công việc thường xuyên của đảng bộ Khối Đại học, cao đẳng Thành phố; Đồng chí Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng cơ sở cùng nhau tiếp tục ra sức phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, đọc kỹ và nghiên cứu sâu bài báo Dân vận của Bác Hồ để nâng cao nhận thức và thực hành sáng tạo 6 phương pháp công tác “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” Bác đã chỉ ra; nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn để công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Khối Đại học, cao đẳng nói riêng và của thành phố nói chung ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn; để người dân thực sự là chủ và làm chủ, cùng chung sức xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình. Đồng thời phát biểu chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó, nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, các cấp ủy cần nhận thức đúng mức tầm quan trọng của công tác dân vận; tiếp tục quán triệt và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận một cách nghiêm túc, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Chương trình hành động số 35 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; học tập và làm theo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đặc biệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cụ thể là thực hiện tiêu chí “5 không” do Ban Dân vận Thành ủy phát động: 1 “Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên”, 2 “Không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”, 3 “Không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch”, 4 “Không vi phạm luật giao thông đường bộ”, 5 “Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố”, Thứ ba, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 19-CT/TU, ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các đơn vị trực thuộc. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hiệu quả Cuộc vận động; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện và báo cáo các mô hình, cách làm hay, hiệu quả của cơ quan, đơn vị trong Khối.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy trao giấy khen biểu dương các tập thể điển hình Dân vận khéo năm 2019
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy trao giấy khen biểu dương các tập thể điển hình Dân vận khéo năm 2019

Dịp này, Đảng ủy Khối đã tuyên dương, khen thưởng 14 tập thể và 27 cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2019, 06 cá nhân tham gia tốt hội thi “Cán bộ Dân vận khéo” do cụm thi đua số 1 Ban Dận thành ủy tổ chức, 02 tập thể tham gia tích cực hội thi viết bài về Gương Dân vận khéo ở cơ sở; 23 cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi trực tuyến năm 2019, 01 tập thể tham gia tích cực Hội thi trực tuyến tìm hiểu về một số đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3
Đồng chí Phạm Thiên Kha trao giấy khen biểu dương các cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2019
Đại diện Đảng ủy Đại học Hoa Sen báo cáo mô hình “Thu gom rác thải điện tử”
Đại diện Đảng ủy Đại học Hoa Sen báo cáo mô hình “Thu gom rác thải điện tử”

Tác giả bài viết: Khánh Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1641 | lượt tải:544

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:945 | lượt tải:94

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1083 | lượt tải:97

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1318 | lượt tải:198
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây