Đến

 Văn bản theo lĩnh vực: Đảng

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1Đề cương tuyên truyền18/11/2020Kỷ niệm 80 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
2Đề cương tuyên truyền15/11/2020ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 – 28/11/2020)
303-HD/BTGĐUK09/11/2020Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống
4TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN10/11/2020Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
502-CTr/ĐUK25/10/2020CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
633-HD/BTCTW29/10/2020Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hện với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
7Số 01-NQ/ĐH18/10/2020NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
8Đề cương tuyên truyền04/10/2020Đề cương Tuyên truyền một số nội dung cơ bản về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
9Đề cương tuyên truyền03/10/2020Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)
10Đề cương tuyên truyền16/09/2020Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)
11Đề cương tuyên truyền16/09/2020Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)
12Đề cương tuyên truyền16/09/2020Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 – 30/9/2020)
13Tài liệu Tuyên truyền07/09/2020TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY XÔ VIẾT - NGHỆ TĨNH (12/9/1930 - 12/9/2020)
14Hướng dẫn19/03/2020Hướng dẫn Tổng hợp
15Dự thảo Văn kiện19/03/2020Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối Nhiệm kỳ 2020 - 2025
1689- KH/ĐUK25/12/2019Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
17249 -CTr/BTGĐUK11/02/2020Chương trình Công tác khoa giáo năm 2020
1894-KH/ĐUK25/02/2020Kế hoạch phát động đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
19258-HD/BTGĐUK26/02/2020Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội chi bộ trực thuộc, đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
20Số 4148-QĐ/VPTW26/09/2019Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng
21Số 21-HD/BTCTW17/10/2019Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
22Số 196 - CV/BTGĐUK01/05/2019Về kết quả danh sách 30 thí sinh tham gia viết bài tự luận theo chủ đề
23Tài liệu tham khảo cuộc thi trực tuyến năm 201902/04/2019Tài liệu tham khảo cuộc thi trực tuyến năm 2019
24TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG17/01/2019TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
25(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan,17/01/2019CHUYÊN ĐỀ 2019 XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
26Số 94-TB/BCĐ23/09/2018Thông báo số 2 về thời gian tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư - Năm 2018
27160-CV/BTGĐUK22/08/2018Về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
2859-KH/ĐUK25/07/2018Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối lần thứ tư - Năm 2018
29Đề cương tuyên truyền08/07/2018Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
30156-HD/BTGĐUK16/07/2018Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý III năm 2018
31144-KH/BTGĐUK05/04/2018Kế hoạch Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác
32Số 116-CV/BTGĐUK06/11/2017Kết quả vòng thi trực tuyến và danh sách tham gia viết bài tự luận theo chủ đề
33Số 21-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
34Số 20-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
35Số 19-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
36Số 18-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
3744-KH/ĐUK30/10/2017Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
38110-CV/BTGĐUK10/10/2017Về việc phát hành tài liệu tuyên truyền
39104-CV/BTGĐUK24/09/2017Về việc chỉ đạo tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam do Đảng ủy Khối tổ chức vào tháng 10/2017
4041-KH/ĐUK21/08/2017Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2017
4112-CTr/ĐUK20/08/2017Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
4202-HD/ĐUK21/08/2017Hướng dẫn Thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương và Kết luận số 168-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
43203-CV/BTCĐUK22/08/2017Về việc hướng dẫn cách thức xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
44Số 1080-QĐ/TU04/07/2017Quyết định về việc đổi tên đảng bộ
45Số 11-CTr/ĐUK21/03/2017Chương trình Kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2017 (điều chỉnh, bổ dung)
46Số 85-CTr/UBKT.ĐUK21/03/2017Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (điều chỉnh, bổ dung)
47Số 56-QĐ/UBKT.ĐUK06/07/2016Quyết định Ban hành 13 Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thị hành kỷ luật trong Đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
48Số 55-QĐ/UBKT.ĐUK06/07/2016Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động Tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
49Số 87-QĐ/ĐUK29/06/2016Quyết định Ban hành Quy trình xem xét, thị hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật, khiếu nại kết quả giải quyết tố cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
50Số 86-QĐ/ĐUK29/06/2016Quyết định Ban hành Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối quản lý
dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Đề cương tuyên truyền

Kỷ niệm 80 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)

Lượt xem:212 | lượt tải:62

Đề cương tuyên truyền

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 – 28/11/2020)

Lượt xem:286 | lượt tải:72

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Lượt xem:216 | lượt tải:68

03-HD/BTGĐUK

Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống

Lượt xem:182 | lượt tải:85
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây