Đến

 Văn bản theo lĩnh vực: Đảng

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1Số 125-QĐ/TW10/10/2023Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập
2Số 25-HD/BTCTW10/11/2023Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
3Số 124-QĐ/TW04/10/2023Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
4Đề cương tuyên truyền31/08/2022Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)
5Đề cương tuyên truyền10/03/2022Đề cương tuyên truyền Chỉ thị 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yếu càu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
624-QĐ/TW30/07/2021Quy định thị hành Điều lệ Đảng
705-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HND02/07/2021Hướng dẫn Quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam
8Đề cương tuyên truyền12/07/2021Đề cương tuyên truyền KN 100 năm Ngày sinh Đồng chí Lê Quang Đạo
9Đề cương tuyên truyền12/07/2021Đề cương tuyên truyền KN 130 năm Ngày sinh Đồng chí Võ Văn Tần
10Đề cương tuyên truyền12/07/2021Đề cương tuyên truyền KN 110 năm Ngày sinh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
11Đề cương tuyên truyền27/05/2021Kỷ niệm 110 năm Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)
12609/KH-BTP08/03/2021Kế hoạch tổ chức Cuộc thị trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
13610/TL-BTC08/03/2021Thể lệ cuộc thị trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
14Đề cương tuyên truyền19/11/2020Kỷ niệm 80 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
15Đề cương tuyên truyền16/11/2020ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 – 28/11/2020)
1603-HD/BTGĐUK10/11/2020Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống
17TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN11/11/2020Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
1802-CTr/ĐUK26/10/2020CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1933-HD/BTCTW30/10/2020Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hện với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
20Số 01-NQ/ĐH19/10/2020NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
21Đề cương tuyên truyền05/10/2020Đề cương Tuyên truyền một số nội dung cơ bản về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
22Đề cương tuyên truyền04/10/2020Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)
23Đề cương tuyên truyền17/09/2020Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)
24Đề cương tuyên truyền17/09/2020Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)
25Đề cương tuyên truyền17/09/2020Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 – 30/9/2020)
26Tài liệu Tuyên truyền08/09/2020TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY XÔ VIẾT - NGHỆ TĨNH (12/9/1930 - 12/9/2020)
27Hướng dẫn20/03/2020Hướng dẫn Tổng hợp
28Dự thảo Văn kiện20/03/2020Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối Nhiệm kỳ 2020 - 2025
2989- KH/ĐUK26/12/2019Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
30249 -CTr/BTGĐUK12/02/2020Chương trình Công tác khoa giáo năm 2020
3194-KH/ĐUK26/02/2020Kế hoạch phát động đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
32258-HD/BTGĐUK27/02/2020Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội chi bộ trực thuộc, đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
33Số 4148-QĐ/VPTW27/09/2019Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng
34Số 21-HD/BTCTW18/10/2019Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
35Số 196 - CV/BTGĐUK02/05/2019Về kết quả danh sách 30 thí sinh tham gia viết bài tự luận theo chủ đề
36Tài liệu tham khảo cuộc thi trực tuyến năm 201903/04/2019Tài liệu tham khảo cuộc thi trực tuyến năm 2019
37TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG18/01/2019TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
38(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan,18/01/2019CHUYÊN ĐỀ 2019 XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
39Số 94-TB/BCĐ24/09/2018Thông báo số 2 về thời gian tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư - Năm 2018
40160-CV/BTGĐUK23/08/2018Về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
4159-KH/ĐUK26/07/2018Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối lần thứ tư - Năm 2018
42Đề cương tuyên truyền09/07/2018Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
43156-HD/BTGĐUK17/07/2018Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý III năm 2018
44144-KH/BTGĐUK06/04/2018Kế hoạch Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác
45Số 116-CV/BTGĐUK07/11/2017Kết quả vòng thi trực tuyến và danh sách tham gia viết bài tự luận theo chủ đề
46Số 21-NQ/TW25/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
47Số 20-NQ/TW25/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
48Số 19-NQ/TW25/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
49Số 18-NQ/TW25/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
5044-KH/ĐUK31/10/2017Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1816 | lượt tải:559

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:1033 | lượt tải:107

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1235 | lượt tải:117

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1405 | lượt tải:225
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây