Đến

 Văn bản theo lĩnh vực: Đảng

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
124-QĐ/TW29/07/2021Quy định thị hành Điều lệ Đảng
205-HD/BTCTU-TĐTN-LĐLĐ-HPN-HND01/07/2021Hướng dẫn Quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, hội viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam
3Đề cương tuyên truyền11/07/2021Đề cương tuyên truyền KN 100 năm Ngày sinh Đồng chí Lê Quang Đạo
4Đề cương tuyên truyền11/07/2021Đề cương tuyên truyền KN 130 năm Ngày sinh Đồng chí Võ Văn Tần
5Đề cương tuyên truyền11/07/2021Đề cương tuyên truyền KN 110 năm Ngày sinh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
6Đề cương tuyên truyền26/05/2021Kỷ niệm 110 năm Bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)
7609/KH-BTP07/03/2021Kế hoạch tổ chức Cuộc thị trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
8610/TL-BTC07/03/2021Thể lệ cuộc thị trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
9Đề cương tuyên truyền18/11/2020Kỷ niệm 80 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
10Đề cương tuyên truyền15/11/2020ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 – 28/11/2020)
1103-HD/BTGĐUK09/11/2020Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống
12TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN10/11/2020Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
1302-CTr/ĐUK25/10/2020CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1433-HD/BTCTW29/10/2020Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hện với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
15Số 01-NQ/ĐH18/10/2020NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
16Đề cương tuyên truyền04/10/2020Đề cương Tuyên truyền một số nội dung cơ bản về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
17Đề cương tuyên truyền03/10/2020Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)
18Đề cương tuyên truyền16/09/2020Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)
19Đề cương tuyên truyền16/09/2020Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)
20Đề cương tuyên truyền16/09/2020Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 – 30/9/2020)
21Tài liệu Tuyên truyền07/09/2020TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY XÔ VIẾT - NGHỆ TĨNH (12/9/1930 - 12/9/2020)
22Hướng dẫn19/03/2020Hướng dẫn Tổng hợp
23Dự thảo Văn kiện19/03/2020Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối Nhiệm kỳ 2020 - 2025
2489- KH/ĐUK25/12/2019Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
25249 -CTr/BTGĐUK11/02/2020Chương trình Công tác khoa giáo năm 2020
2694-KH/ĐUK25/02/2020Kế hoạch phát động đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
27258-HD/BTGĐUK26/02/2020Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội chi bộ trực thuộc, đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
28Số 4148-QĐ/VPTW26/09/2019Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng
29Số 21-HD/BTCTW17/10/2019Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
30Số 196 - CV/BTGĐUK01/05/2019Về kết quả danh sách 30 thí sinh tham gia viết bài tự luận theo chủ đề
31Tài liệu tham khảo cuộc thi trực tuyến năm 201902/04/2019Tài liệu tham khảo cuộc thi trực tuyến năm 2019
32TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG17/01/2019TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
33(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan,17/01/2019CHUYÊN ĐỀ 2019 XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
34Số 94-TB/BCĐ23/09/2018Thông báo số 2 về thời gian tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư - Năm 2018
35160-CV/BTGĐUK22/08/2018Về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
3659-KH/ĐUK25/07/2018Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối lần thứ tư - Năm 2018
37Đề cương tuyên truyền08/07/2018Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
38156-HD/BTGĐUK16/07/2018Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý III năm 2018
39144-KH/BTGĐUK05/04/2018Kế hoạch Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác
40Số 116-CV/BTGĐUK06/11/2017Kết quả vòng thi trực tuyến và danh sách tham gia viết bài tự luận theo chủ đề
41Số 21-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
42Số 20-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
43Số 19-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
44Số 18-NQ/TW24/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
4544-KH/ĐUK30/10/2017Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
46110-CV/BTGĐUK10/10/2017Về việc phát hành tài liệu tuyên truyền
47104-CV/BTGĐUK24/09/2017Về việc chỉ đạo tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam do Đảng ủy Khối tổ chức vào tháng 10/2017
4841-KH/ĐUK21/08/2017Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2017
4912-CTr/ĐUK20/08/2017Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
5002-HD/ĐUK21/08/2017Hướng dẫn Thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương và Kết luận số 168-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

24-QĐ/TW

Quy định thị hành Điều lệ Đảng

Lượt xem:43 | lượt tải:23

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền KN 110 năm Ngày sinh Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Lượt xem:158 | lượt tải:42

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền KN 130 năm Ngày sinh Đồng chí Võ Văn Tần

Lượt xem:166 | lượt tải:39

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền KN 100 năm Ngày sinh Đồng chí Lê Quang Đạo

Lượt xem:162 | lượt tải:59
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây