Đến

 Văn bản theo lĩnh vực: Đảng

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1609/KH-BTP08/03/2021Kế hoạch tổ chức Cuộc thị trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
2610/TL-BTC08/03/2021Thể lệ cuộc thị trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
3Đề cương tuyên truyền19/11/2020Kỷ niệm 80 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
4Đề cương tuyên truyền16/11/2020ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 – 28/11/2020)
503-HD/BTGĐUK10/11/2020Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống
6TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN11/11/2020Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam
702-CTr/ĐUK26/10/2020CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
833-HD/BTCTW30/10/2020Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hện với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
9Số 01-NQ/ĐH19/10/2020NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
10Đề cương tuyên truyền05/10/2020Đề cương Tuyên truyền một số nội dung cơ bản về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
11Đề cương tuyên truyền04/10/2020Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)
12Đề cương tuyên truyền17/09/2020Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)
13Đề cương tuyên truyền17/09/2020Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)
14Đề cương tuyên truyền17/09/2020Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 – 30/9/2020)
15Tài liệu Tuyên truyền08/09/2020TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY XÔ VIẾT - NGHỆ TĨNH (12/9/1930 - 12/9/2020)
16Hướng dẫn20/03/2020Hướng dẫn Tổng hợp
17Dự thảo Văn kiện20/03/2020Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối Nhiệm kỳ 2020 - 2025
1889- KH/ĐUK26/12/2019Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
19249 -CTr/BTGĐUK12/02/2020Chương trình Công tác khoa giáo năm 2020
2094-KH/ĐUK26/02/2020Kế hoạch phát động đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
21258-HD/BTGĐUK27/02/2020Hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội chi bộ trực thuộc, đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
22Số 4148-QĐ/VPTW27/09/2019Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng
23Số 21-HD/BTCTW18/10/2019Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
24Số 196 - CV/BTGĐUK02/05/2019Về kết quả danh sách 30 thí sinh tham gia viết bài tự luận theo chủ đề
25Tài liệu tham khảo cuộc thi trực tuyến năm 201903/04/2019Tài liệu tham khảo cuộc thi trực tuyến năm 2019
26TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG18/01/2019TÁC PHẨM “ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG” VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
27(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan,18/01/2019CHUYÊN ĐỀ 2019 XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
28Số 94-TB/BCĐ24/09/2018Thông báo số 2 về thời gian tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ tư - Năm 2018
29160-CV/BTGĐUK23/08/2018Về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
3059-KH/ĐUK26/07/2018Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối lần thứ tư - Năm 2018
31Đề cương tuyên truyền09/07/2018Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
32156-HD/BTGĐUK17/07/2018Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý III năm 2018
33144-KH/BTGĐUK06/04/2018Kế hoạch Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác
34Số 116-CV/BTGĐUK07/11/2017Kết quả vòng thi trực tuyến và danh sách tham gia viết bài tự luận theo chủ đề
35Số 21-NQ/TW25/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
36Số 20-NQ/TW25/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
37Số 19-NQ/TW25/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
38Số 18-NQ/TW25/10/2017Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
3944-KH/ĐUK31/10/2017Kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
40110-CV/BTGĐUK11/10/2017Về việc phát hành tài liệu tuyên truyền
41104-CV/BTGĐUK25/09/2017Về việc chỉ đạo tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam do Đảng ủy Khối tổ chức vào tháng 10/2017
4241-KH/ĐUK22/08/2017Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo Việt Nam năm 2017
4312-CTr/ĐUK21/08/2017Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
4402-HD/ĐUK22/08/2017Hướng dẫn Thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương và Kết luận số 168-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
45203-CV/BTCĐUK23/08/2017Về việc hướng dẫn cách thức xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
46Số 1080-QĐ/TU05/07/2017Quyết định về việc đổi tên đảng bộ
47Số 11-CTr/ĐUK22/03/2017Chương trình Kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2017 (điều chỉnh, bổ dung)
48Số 85-CTr/UBKT.ĐUK22/03/2017Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (điều chỉnh, bổ dung)
49Số 56-QĐ/UBKT.ĐUK07/07/2016Quyết định Ban hành 13 Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thị hành kỷ luật trong Đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
50Số 55-QĐ/UBKT.ĐUK07/07/2016Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động Tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối
dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

610/TL-BTC

Thể lệ cuộc thị trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Lượt xem:69 | lượt tải:34

609/KH-BTP

Kế hoạch tổ chức Cuộc thị trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Lượt xem:70 | lượt tải:35

Đề cương tuyên truyền

Kỷ niệm 80 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)

Lượt xem:293 | lượt tải:132

Đề cương tuyên truyền

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 – 28/11/2020)

Lượt xem:399 | lượt tải:99
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây