Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thứ hai - 26/03/2018 15:56

Ngày 23/3/2018 Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên luôn được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo các Hướng dẫn, Quy định của Trung ương và Thành ủy nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017 đúng thực chất, theo quy định. Năm 2017, toàn Đảng bộ đã kết nạp 548 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 356 đảng viên dự bị; phát thẻ đảng 561 đảng viên; tiếp nhận 343 đảng viên chuyển đến, chuyển sinh hoạt đi cho 676 đảng viên; trao Huy hiệu Đảng cho 66 đảng viên đủ tiêu chuẩn; xóa tên 33 trường hợp.

Tổng kết công tác đảng khối Đại học cao đẳng TP.HCM
Đồng chí Phạm Thiên Kha - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo tổng kết

Qua báo cáo, đồng chí Phạm Thiên Kha, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ đề năm 2018 về xây dựng tác phong công tác của cán bộ, đảng viên gắn với với việc chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng; đổi mới phương pháp, biện pháp thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Các cấp ủy cơ sở, chính quyền đơn vị chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động và phát huy tốt vai trò theo chức năng nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ sở kiện toàn tổ chức, triển khai các hoạt động theo chủ đề năm.

Tổng kết công tác đảng khối Đại học cao đẳng TP.HCM
Đồng chí Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đông Phong, Bí thư Đảng ủy Khối đã phát biểu chỉ đạo: Trong năm qua, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Năm 2018, đề nghị Các Ban xây dựng Đảng ủy Khối và cấp ủy các cơ sở đảng khắc phục những khó khăn, hạn chế và cần tập trung thực hiện ngay những nội dung sau:

- Triển khai quán triệt kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

- Trên cơ sở nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Khối, bao gồm 9 nội dung của công tác xây dựng Đảng, 3 nội dung lãnh đạo Đoàn thể và thực hiện 3 nội dung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt triển khai cụ thể, quyết liệt Nghị quyết 29 tại các trường và tham gia hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các cơ sở Đại học của Thành phố. Đề nghị các Ban xây dựng Đảng ủy Khối và cấp ủy các cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp.

- Các cấp ủy cơ sở rà soát, kiểm tra lại công tác quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, thực hiện đúng hướng dẫn, quy định gửi báo cáo, danh sách về Đảng ủy Khối để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo.

- Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức tốt Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 4. Thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2018 do Khối, Cụm thi đua phát động.

Tổng kết công tác đảng khối Đại học cao đẳng TP.HCM
Đồng chí Đỗ Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát động thi đua công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối

- Về chuyên môn, đề nghị Đảng ủy, Chi ủy cơ sở các trường lãnh đạo, xây dựng và triển khai nâng cao chất lượng đào tạo, dịch vụ phục vụ người học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học hàn lâm công bố quốc tế, nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh góp phần thực hiện 7 chương trình đột phá lớn của Thành phố; Thực hiện kiểm định chất lượng trường Đại học và kiểm định chuyên ngành, ngành đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước và tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng kết công tác đảng khối Đại học cao đẳng TP.HCM
Đồng chí Võ Thị Phương Thảo - Phó Trưởng phòng NV3, UBKT Thành ủy trao giấy khen cho đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017 (ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM, Trường Dự bị Đại học TP.HCM)
 
Tổng kết công tác đảng khối Đại học cao đẳng TP.HCM
Đồng chí Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy khen cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017)
Tổng kết công tác đảng khối Đại học cao đẳng TP.HCM
Đồng chí Phạm Thiên Kha - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017)
 
Tổng kết công tác đảng khối Đại học cao đẳng TP.HCM
Đồng chí Đỗ Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy khen cho đơn vị hoàn thành tốt văn phòng cấp ủy năm 2017
Tổng kết công tác đảng khối Đại học cao đẳng TP.HCM
Đồng chí Phạm Thiên Kha - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy khen cho đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đảng năm 2017

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Là

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1366 | lượt tải:517

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:680 | lượt tải:82

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:641 | lượt tải:82

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1033 | lượt tải:186
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây