Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cách mạng công nghiệp 4.0 lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp

Thứ năm - 12/03/2020 15:46
Sau 02 buổi làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ (2020 – 2025) đã bế mạc vào lúc 13 giờ ngày 12/03/2020 với sự hiện diện của 82 đại biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 283 đảng viên của toàn Đảng bộ.
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đến tham dự và chúc mừng đại hội có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận và Ủy Ban kiểm tra Thành ủy; đồng chí Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố.
Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, kết quả thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XIV. Đại hội đã nhất trí nhận định: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của nhà trường. Đảng bộ trường là một khối thống nhất, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV. Đảng viên đã nêu cao tính tiên phong, trách nhiệm trong việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với quá trình phát triển đất nước và những chủ trương đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu quan trọng trong các hoạt động đào tạo và kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao các tiến bộ vào sản xuất, hợp tác quốc tế. Đảng ủy Trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hệ thống chính trị luôn được cũng cố và phát triển, giữ vững sự ổn định chính trị tư tưởng và an ninh trật tự trong nhà trường. Công tác quy hoạch cán bộ và nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ quản lý đã được chú trọng và phát huy. Các đại biểu tham dự Đại hội cũng đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn đóng góp ý kiến trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, đánh giá đúng ưu điểm, nhược điểm, những bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của nhà trường trong giai đoạn mới, Đại hội đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, những chỉ tiêu và giải pháp thực hiện của Đảng bộ Trường trong nhiệm kỳ 2020 – 2055 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – hội nhập – phát triển”, trong đó mục tiêu xuyên suốt nhiệm kỳ là: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị gắn với cải cách thủ tục hành chính của Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề trong Đảng bộ. Phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Đông Phong nhấn mạnh nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên cơ sở những thành tựu và ưu điểm đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần nghiên cứu những mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 05 năm 2019 của Ban Bí thư về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW8 Khóa XI , xây dựng Chương trình hành động về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/05/206 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 54-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Quy định số 55-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là một trường đại học nghiên cứu trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp với chuẩn mực quốc tế, nâng cao vị thế của nhà trường trong nước, khu vực và quốc tế; Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy hoạch cán bộ và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để phát triển nhân lực theo đúng qui định cho các đơn vị trong trường theo yêu cầu nhiệm vụ ở từng vị trí công tác; Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính quyền trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tính kế thừa, đúng qui định và tạo đà cho sự phát triển của trường dựa theo kế hoạch chiến lược của nhà trường; Tiếp tục kiểm định các chương trình đào tạo của các khoa theo chuẩn AUN, đảm bảo mỗi khoa có ít nhất 1 chương trình đào tạo được kiểm định. Chuẩn bị các điều kiện để tiến tới đánh giá ngoài cấp cơ sở đào tạo theo tiêu chuẩn AUN; Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Từng bước thực hiện việc phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trong trường.

 

Đồng chí Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ùy Khối phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Nguyễn Đông Phong – Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 14 đại biểu, đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử

 

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ (2020 – 2025).

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ (2020 – 2025).

5

Quang cảnh đại hội.

Tác giả bài viết: Khánh Vân

Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:2090 | lượt tải:576

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:1311 | lượt tải:126

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1550 | lượt tải:136

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1588 | lượt tải:238
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây