Toàn văn bài phát biểu của Thường trực Đảng ủy Khối tại Lễ Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ sáu - 19/05/2017 16:16
Đồng chí Đỗ Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đọc diễn văn tại buỗi Lễ kỷ niệm
Đồng chí Đỗ Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đọc diễn văn tại buỗi Lễ kỷ niệm
PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI
TẠI LỄ KỶ NIỆM 127 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
------------
  Kính thưa : Quý vị đại biểu, các đồng chí thân mến,
Trong niềm tự hào và kính yêu vô hạn về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hôm nay, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, đồng thời tổng kết trao giải Liên hoan Nhóm ca khúc truyền thống năm 2017.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi gửi đến các đồng chí và toàn thể quý vị đại biểu lời chào mừng trân trọng.
Trong những ngày tháng 5 này, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lãnh đạo nhân dân mở ra thời đại vẻ vang nhất trong lịch sử nước nhà - thời đại Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp của Người, là một tấm gương sáng chói về tinh thần yêu nước và phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác và đạo đức cách mạng trong sáng.
Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Thời niên thiếu và thanh niên của Người đã chứng kiến nỗi cùng cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân xâm lược. Với tình yêu nước, thương dân vô hạn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã quyết tâm đi tìm con đường đúng đắn để cứu dân, cứu nước.
Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từ bến cảng Nhà Rồng, bằng cuộc hành trình bôn ba, gian khổ, qua nhiều châu lục để tìm tòi, học tập, cùng lao động hòa mình vào lớp người cùng khổ, Người tham gia hoạt động tích cực trong các phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế. Với tư duy độc lập, tự chủ và trí tuệ sáng tạo, Người đi đến khẳng định “Muốn giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Từ đó, Người đã tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với con đường cách mạng đúng đắn do Người vạch ra, Việt Nam từ đây đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước của dân tộc đầu thế kỷ XX, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta.
Kính thưa các đồng chí,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và cống hiến trọn đời mình, cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Với tấm lòng thương dân, yêu nước vô bờ, trí tuệ, bản lĩnh vô song, cuộc sống vô cùng trong sáng, Người đã trở thành linh hồn, là ngọn cờ sáng chói, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang của Tổ quốc ta:
- Đó là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành, lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lực lượng lãnh đạo duy nhất mở đường cho những thắng lợi to lớn của cách mạng nước ta.
- Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc.
- Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh, thống nhất nước nhà.
- Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, một sự nghiệp vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, một di sản tinh thần vô giá, mãi luôn tỏa sáng, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, là tấm gương trong sáng, vẹn toàn về đạo đức cách mạng.
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội. Cả cuộc đời của Người là một tấm gương đạo đức, trong sáng, mẫu mực, cao đẹp kết tinh những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, của nhân loại và thời đại.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, sự nghiệp cách mạng của nước ta đã đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác. Hơn 30 năm qua, công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn và đang tiếp tục tiến lên, cũng chính là bắt nguồn từ tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, là sự kế tục, phát triển sự nghiệp cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh.
Kính thưa các vị đồng chí,
Cùng với cả nước và thành phố, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN, trong năm qua đã tiếp tục chủ động, nỗ lực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt được nhiều kết quả với những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thôi thúc cán bộ, đảng viên tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua quá trình thực hiện, đã có hàng trăm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được cơ sở bình chọn, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong buổi lễ long trọng này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương 17 gương tập thể, 31 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Những tập thể được biểu dương là những tập thể đã triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng trong tập thể và cộng đồng. Các cá nhân được biểu dương có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có nhiều sáng kiến hoặc việc làm thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.
Kính thưa các đồng chí,
Một trong những hoạt động nhằm thực hiện tốt hơn Kế hoạch 23-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đã tổ chức Liên hoan Nhóm ca khúc truyền thống năm 2017, đây là một trong chuỗi các hoạt động của Đảng ủy Khối để thực hiện tốt hơn điểm 1 của Kế hoạch 23 là “Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; thực hiện tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị”.
Liên hoan được tổ chức từ ngày 13 đến 15 tháng 5 năm 2017 với 79 tiết mục của 27 đội với hơn 250 diễn viên là viên chức, giảng viên, học sinh, sinh viên thuộc 23 đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối. Các đơn vị đã có nhiều đầu tư cho chương trình tham gia Liên hoan với nhiều tiết mục đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung. Rất hoan nghênh một số đơn vị còn khó khăn nhưng vẫn gửi đội tham gia với tinh thần giao lưu, học tập lẫn nhau, góp phần tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao ca ngợi quê hương, đất nước, về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại.
Với kết quả của Liên hoan, Ban tổ chức đã đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định trao 65 giải cho các thể loại, xin gửi lời chúc mừng đến các tiết mục đạt giải Liên hoan Nhóm ca khúc truyền thống năm 2017.
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi xin trân trọng cám ơn Đảng ủy, Chi ủy các đơn vị đã quan tâm tạo điều kiện cho các đội tuyển tham gia Liên hoan. Trân trọng cám ơn Đảng ủy Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN tổ chức thành công Liên hoan năm nay.
Kính thưa các đồng chí,
Chúng ta tự hào về Đảng ta, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Càng tự hào, chúng ta càng tự nguyện phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân” bằng những việc làm cụ thể, Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng vàTCCN phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần V của Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết lần thứ X của Đảng bộ Thành phố nhất là việc thực hiện chương trình đột phá “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” của Thành phố.
Xin kính chúc những tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn mạnh khỏe, đầy nhiệt huyết, tiếp tục là những gương sáng, những bông hoa đẹp trong cuộc sống.
Xin chân thành cám ơn quý vị đại biểu và các đồng chí.
 

Tác giả bài viết: CL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1366 | lượt tải:517

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:680 | lượt tải:82

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:641 | lượt tải:82

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1033 | lượt tải:186
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây