Toàn văn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ hai - 31/08/2020 12:11
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Kính thưa các vị khách quý,

Thưa Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 324-KH/ĐUK ngày 09 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sau một thời gian khẩn trương, tích cực chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao, hôm nay Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc, trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và gửi đến các vị khách quý, 246 đại biểu Đại hội tình cảm trân trọng nhất, lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội!

Qua Báo cáo chính trịBáo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ V vừa trình bày, tôi cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá về kết quả đạt được, cùng những mặt hạn chế, yếu kém,nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ V. Trong 5 năm qua, vượt qua những khó khăn đặc thù của một đảng bộ cấp trên cơ sở  không có chính quyền cùng cấp, Đảng bộ khối đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm;Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy các cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên trong Khối nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo các trường tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Các trường trong Khối đã tham gia đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh, cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam; từng bước tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội; nâng cao khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh hợp tác, liên kết đào tạo trong nước và quốc tế; nhiều trường có chương trình, công trình khoa học công bố quốc tế, có tên trên bảng xếp hạng đại học uy tín của thế giới, góp phần tạo dựng và khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trong khu vực và thế giới; tăng cường nghiên cứu khoa học trong sinh viên và giảng viên; nâng cao hiệu quả công tác quản trị trường học.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức, bồi đắp tri thức gắn với nhu cầu của xã hội; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa, lối sống và pháp luật cho sinh viên, học viên luôn được triển khai nghiêm túc, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Trong 5 năm qua, các trường đại học, cao đẳng trong Khối đã đào tạo và cung cấp cho Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và cả nước: hơn 32 nghìn thạc sĩ, tiến sĩ; gần 500 nghìn cử nhân các hệ; đào tạo hơn 1.500 sinh viên đến từ các nước Asean. Các đơn vị sản xuất kinh doanh đã lãnh đạo đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành kế hoạch đề ra; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; đảm bảo thu nhập cho người lao động. Cấp ủy cơ quan sự nghiệp và báo chí đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ; tổ chức điều hành hoạt động hiệu quả.

Về công tác xây dựng Đảngđã được Đảng ủy khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên và học viên trong Khối. Tình hình chính trị trong Khối nhiệm kỳ qua nhìn chung ổn định; công tác nắm bắt, đánh giá, định hướng tư tưởng được thực hiện khá tốt; công tác phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy quan tâm triển khai. Công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên được chú trọng và từng bước có nhiều đổi mới. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được hơn 2.000 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được coi trọng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, từng bước có cải tiến về phương pháp và nội dung, góp phần phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả.  

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hộiđược cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và phát huy vai trò trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng trong sạch, vững mạnh; chất lượng hoạt động và phong trào thi đua ngày càng đi vào thiết thực.

Thưa các đồng chí, thưa Đại hội!

Để đạt được thành quả trên là cả sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên trong Khối; trước hết thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Đảng ủy Khối, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi ghi nhận, chúc mừng, biểu dương những kết quả Đảng bộ khối đạt được trong nhiệm kỳ qua và mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy để đạt được thành tích cao nhất trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ khối đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu cần phân tích, đánh giá sâu những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để đề ra các giải pháp thiết thựckhắc phục, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VI đề ra, cụ thể quan tâm những vấn đề sau: Chưa xây dựng được quy chế phối hợp với Ban cán sự Đảng các bộ, ngành để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp lãnh đạo, nhất là trong công tác cán bộ còn gặp nhiều khó khăn, bị động. Tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ ở các trường ngoài công lập và cao đẳng chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, thiếu cân đối giữa các ngành đào tạo; công tác hợp tác quốc tế tại một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ thực hiện kiểm định chất lượng một số đơn vị còn chậm; hoạt động nghiên cứu khoa học giữa các trường chưa đồng đều, chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển giao giữa các trường cũng còn hạn chế. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởnghiệu quả chưa cao, tính chiến đấu và tính thuyết phục còn hạn chế. Công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của một số đơn vị có lúc, có việc chưa đầy đủ, kịp thời. Một số cấp ủy chưa quan tâm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác phát triển đảng ở đội ngũ cán bộ giảng dạy còn thấp. Một số đơn vị còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp trong đoàn kết nội bộ; việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số cấp ủy thể hiện chưa cao.Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên chưa được chú trọng; việc xem xét, xử lý đảng viên vi phạm của một số đơn vị còn hạn chế về quy trình, thủ tục, hồ sơ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có nơi còn bất cập, chưa kịp thời (có một số đơn vị tổ chức Đại hội Đảng 3 nội dung chính là minh chứng cho các hạn chế trên đây).

Thưa các đồng chí đại biểu, thưa Đại hội!

Trong 5 năm tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn, thách thức đối với nền giáo dục đại họcở Việt Nam nói chung và ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng: kinh tế tri thức ngày càng phát triển, xu thế hội nhập và mở cửa diễn ra mạnh mẽ. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn biến nhanh, sâu rộng, đặt ra yêu cầu tất yếu phải xây dựng nền giáo dục 4.0, nền giáo dục thông minh. Những tác động tiêu cực của tình hình dịch bệnh Covid – 19 đối với mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đang là một thách thức lớn trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục; nhưng cũng là thời cơ cho các trường chuyển đổi mạnh mẽ các phương thức giáo dục mới, hiện đại, nhất là chuyển đổi số mạnh mẽ trong giáo dục. Việc triển khai, thực hiện Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ… sẽ dẫn đến sự thay đổi cơ cấu tổ chức, loại hình sở hữu các trường đại học, cao đẳng trong Khối; đòi hỏi sự thích ứng nhanh, phù hợp với tình hình và tiếp tục phát triển.

Bên cạnh các trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các Trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn Thành phố với nhiều đơn vị danh tiếng, có truyền thống và chất lượng cao đều có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối chúng ta. Với đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học đông đảo, trình độ cao, tiềm lực mạnh, đã, đang và chắc chắn sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần phục vụ cho nhiều mục tiêu phát triển của đất nước, nhất là các tỉnh phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định một trong 3 đột phá phát triển đất nước trong giai đoạn mới là Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực quản trị và cấp chiến lược”, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI cũng xác định mục tiêu không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh”là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á”. Nói đến đổi mới sáng tạo, đến năng suất lao động, thành phố thông minh… chính là nói đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực thông minh, giáo dục thông minh.Đó là những định hướng mang tính chiến lược, là cơ sở để Đảng bộ Khối lãnh đạo Đảng bộ các trường thành viên bám sát, từ đó xác định tầm nhìn, định hướng, mục tiêu phát triển phục vụ mục tiêu chung của Thành phố và cả nước. Do đó, các mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Khối hướng đến lãnh đạo đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Khối; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hướng đến đào tạo theo chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là hoàn toàn phù hợp. Để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ quan trọng nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi xin trao đổi một số điểm để Đại hội quan tâm, thảo luận, làm rõ thêm.

Thứ nhất, thật sự chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ, tổ chức đảng các đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối thật sự trong sạch, vững mạnh như mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Văn kiện Đại hội đã xác định. Đảng bộ Khối và từng Đảng bộ trực thuộc có vững mạnh mới có thể thể đảm đương được các nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nặng nề mà chúng ta đã đề ra cũng như xuất phát từ chính yêu cầu của cuộc sống. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của Khối, của các đơn vị; quan tâm nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu. Xây dựng, bổ sung ngay quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa quyền hạn, trách nhiệm tập thể và quyền hạn, trách nhiệm cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng ủy, chi bộ và từng đảng viên.

Yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Đảng bộ Khối chúng ta là phải xây dựng được khối đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận vì mục tiêu phát triển toàn Đảng bộ Khối, trong đó các cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo phải là hạt nhân, là trung tâm của khối đoàn kết; mỗi cán bộ đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động. Có giải pháp cụ thể, tập trung củng cố một số tổ chức cơ sở đảng. Ngay sau Đại hội, Đảng ủy Khối cần chủ động triển khai xây dựng Quy chế phối hợp với Ban cán sự Đảng các bộ, ngành trung ương là cơ quan chủ quản của các đơn vị thành viên để làm cơ sở thực hiện tốt vai trò trong lãnh đạo công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý.

Thứ hai, quan tâm công tác xây dựng Đảng toàn diện các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gắn hoạt động giáo dục và đào tạo với việc đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tôi đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Khối trong nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc; tăng cường lan tỏa thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội theo tinh thần Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy. Bởi lẽ chính vai trò rất quan trọng của đội ngũ các thầy cô giáo trong tuyên truyền, định hướng, giáo dục sinh viên, học sinh. Và trong điều kiện lực lượng giáo viên, sinh viên thường xuyên tiếp cận, chịu sự tác động, ảnh hưởng của các thông tin đa chiều, thậm chí xuyên tạc, kích động của những thông tin xấu, độc. Tiếp tục phát huy các kết quả công tác phát triển đảng trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong đội ngũ giảng viên trẻ và sinh viên (trong nhiệm kỳ qua số lượng kết nạp giảm dần qua từng năm. Trong 2 năm liên tiếp có 1 tổ chức cơ sở đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ), nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên; đảm bảo nề nếp và chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể.

Thứ ba,song song với nhiệm vụ tăng cường công tác xây dựng Đảng la lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại các đơn vị trong Khối theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; tích cực, chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, hướng đến đào tạo theo chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng mô hình đại học tiên tiến theo xu hướng thế giới nhưng phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nhất là tăng số lượng công trình công bố quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng. Tối ưu hoá các nguồn lực, tập trung phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính; gia tăng, đa dạng hoá nguồn thu trong và ngoài nước thông qua các hoạt động hợp tác, liên kết trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức ở trong nước và quốc tế…, tạo các điều kiện để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Lãnh đạo đơn vị sản xuất kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp tiếp tục phát triển; đa dạng sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng doanh thu và nghĩa vụ với Nhà nước.

Thứ tư, triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Luật Giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học và các quy định của Chính phủ; tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do Bộ Giáo dục - Đào tạo và các Bộ, ngành đề ra. Làm tốt công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, chuẩn bị trước một bước trong triển khai thực hiện Luật viên chức, Luật Giáo dục mới có hiệu lực và các chính sách xã hội mới theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, biến thành cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ và đời sống của cán bộ, giảng viên, giáo viên, người lao động.

Thứ năm, với đặc trưng là khối có nhiều trường trường đại học, cao đẳng lớn, trú đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin đề nghị Đảng ủy Khối, cấp ủy các trường cùng thống nhất tinh thần: các công trình, sản phẩm nghiên cứu có tính khoa học, thực tiễn và ứng dụng cao của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đội ngũ giảng viên, sinh viên của các trường thuộc Khối gắn chặt và cùng thành phố làm rõ các nội hàm, giải pháp, bước đi phù hợp để thực hiện thành công 03 chương trình đột phá và 01 chương trình trọng điểm mà Thành phố xác định và triển khai trong nhiệm kỳ mới. Tích cực, chủ động tham gia đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế ở 7 lĩnh vực (Công nghệ thông tin - Truyền thông; cơ khí - tự động hóa - trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính -ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị)và khuyến khích đại học chia sẻ giai đoạn 2020 – 2035; góp phần thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh,  Đề án chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố giai đoạn 2020 – 2035; trong đó có vai trò quan trọng của các trường tại khu vực Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ yêu cầu chung của đất nước và thành phố, một trong những nhiệm vụ và giải pháp căn cơ, mang tính đột phá là phải chủ động đầu tư, chăm lo, tự đào tạo, bồi dưỡng kết hợp thu hút, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, có tầm ảnh hưởng cả nước, khu vực và quốc tế.

Thưa các đại biểu, thưa Đại hội!

Cùng với việc thảo luận góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối; tôi đề nghị từng đồng chí đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững các tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, quan tâm lựa chọn, bầu ra những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025); đồng thời giới thiệu, bầu chọn những đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứXI để đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố.

Tôi tin tưởng rằng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên trong Khối sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ VI xác định. Một lần nữa, xin chúc các vị khách quý, các đồng chí đại biểu Đại hội và qua các đồng chí xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong Khối mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Trân trọng cám ơn.
 

MAP 7207

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1641 | lượt tải:544

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:945 | lượt tải:94

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1083 | lượt tải:97

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1318 | lượt tải:198
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây