Đổi mới công tác chính trị, tư tưởng nhìn từ kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố

Thứ tư - 18/12/2019 16:18

Sáng ngày 18/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố”.
Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố, đồng chí Đỗ Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành Phố Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Đỗ Văn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong môi trường giáo dục đại học, cao đẳng đặc biệt là vai trò của cán bộ, giảng viên.

1 (3)
Quang cảnh toàn hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí là đại diện cấp ủy, Ban Giám hiệu, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên các trường đã chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn và đặc thù của đơn vị mình tạo được không khí sôi nổi, hứng khởi trong quá trình thảo luận. Những kinh nghiệm được đúc rút từ những tâm huyết và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với hoạt động tuyên giáo nói chung và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói riêng. Từ đó, các đơn vị có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau và có đánh giá khách quan, toàn diện trong bối cảnh có nhiểu vấn đề chính trị diễn biến phức tạp trong tình hình hiện nay.

2 (3)
Đội văn nghệ Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn phục vụ Hội nghị

Đồng chí Đặng Thị Kim Ánh – Đảng bộ Trường đại học Tôn Đức Thắng “…cần phải thay đổi được nhận thức của sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện, đồng thời là tính hiệu quả trong quá trình thực hiện của cán bộ, giảng viên. Đây là nhiệm vụ phải được thực hiện lâu dài, kiên trì có tính xuyên suốt dựa trên khung các cơ sở pháp lý và những quy định chặt chẽ của nhà trường đối với sinh viên, giảng viên hướng tới tạo lập môi trường văn hóa giáo dục sâu rộng….”.

3 (3)
Đồng chí Đỗ Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu định hướng thảo luận

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã đề xuất một số giải pháp cơ bản trong việc đấu tranh phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tại Đảng bộ Khối trong thời gian tới.  Một là, Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm trang bị lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước... Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, giáo dục lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Làm tốt công tác tư tưởng, nhất là đối với đội ngũ trí thức trẻ. Đẩy mạnh nghiên cứu làm sáng rõ cơ sở khoa học của đường lối, chủ trương của Đảng về giáo dục đào tạo; luận giải thấu đáo, thuyết phục những vấn đề mới nảy sinh...nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, viên chức, nhất là đội ngũ giảng viên. Tuy nhiên việc nhận diện các biểu hiện này cần được nhận thức đúng đắn, tránh chủ quan, chụp mũ vô tình tiêu diệt khả năng đấu tranh đối với những sai trái, vi phạm của cá nhân hay tổ chức. Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng và có chiều sâu nhiệm vụ này, trước hết, cần phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần tích cực, chủ động cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tạo nhận thức đúng đắn, toàn diện và đầy đủ về tính hai mặt của tư tưởng theo hướng tích cực hoặc tiêu cực, không vô tình đẩy những cá nhân có quan điểm khác biệt về phía các thế lực thù địch. Tạo khả năng “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc, cũng như tăng sức “đề kháng” để chủ động phản bác các quan điểm sai trái. Các tổ chức đảng, chính quyền nên cởi mở hơn với các phản biện xã hội, đừng quá cố chấp, hãy nhìn nhận lại bản chất vấn đề và chấp nhận những quan điểm khác biệt để có hành động phù hợp trong giải quyết các vấn đề phát sinh.Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Đưa nhiệm vụ đấu tranh vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ hoặc chuyên đề của cấp ủy đảng và nội dung sinh hoạt của tổ chức đảng, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn... trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện mơ hồ, ngộ nhận, mất cảnh giác trước các nguồn thông tin xấu độc, phản động.Ba là, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm những biểu hiện trong cán bộ, đảng viên, giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Giám sát nội dung bài giảng, nắm tình hình trong sinh viên có hay không phản ánh việc lồng ghép quan điểm cá nhân thông qua bài giảng. Quản lý chặt chẽ các hoạt động của Câu lạc bộ, đội, nhóm (học thuật, sở thích, hoạt động xã hội)… Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. Bốn là, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng: thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng “độc hại”. Xây dựng và mở rộng đội ngũ viết bài, bình luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh, cả trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính. Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; giải quyết dứt điểm các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh diễn biến phức tạp, phát huy tối đa dân chủ thực chất, tạo sự ổn định, đoàn kết nội bộ, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ đảng viên, nhất là đối với cán bộ chủ chốt.

4 (2)
Đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày tham luận tại hội nghị

Trong thời gian tới, nhiều hoạt động quan trọng kỷ niệm các ngày lễ lớn và tuyên truyền cho đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu, rộng chú trọng đối tượng sinh viên và cán bộ giảng viên nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế.

5 (2)
Đồng chí Huỳnh Công Ba – Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Thành phố phát biểu thảo luận
6 (1)
Các đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban Tuyên giáo Thành ủy

Tác giả bài viết: Lê Thị Hiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:2090 | lượt tải:576

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:1311 | lượt tải:126

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1550 | lượt tải:136

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1588 | lượt tải:238
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây