Tiếp tục chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

Thứ ba - 07/01/2020 21:13

Sáng 07/01/2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tài chính - Marketing
Trường Đại học Tài chính - Marketing phục vụ văn nghệ tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Xuân Biên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đã đánh giá trong năm 2019 ngành tuyên giáo Thành phố đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong tham mưu cấp ủy cải tiến, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, tạo sự chuyển biến, tác động tích cực về định hướng tư tưởng chính trị và xây dựng đạo đức lối sống, góp phần tạo sự nhất trí nội bộ và đồng thuận xã hội. Cấp ủy các cấp đã quan tâm công tác nắm bắt và xử lý diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, đơn vị; quan tâm phát hiện các giải pháp ngăn ngừa, phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,… góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng bộ Thành phố và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm thực hiện quyết liệt, bước đầu ứng dụng hiệu quả công nghệ và đã đạt kết quả cụ thể, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị của Thành phố, củng cố niềm tin trong Nhân dân.
Đồng thời, với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã nêu ra một số hạn chế và vấn đề cần lưu ý. Một là, hoạt động giáo dục lý luận chính trị có mặt còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao. Công tác triển khai, học tập quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW chưa đa dạng, hầu hết các đơn vị chủ yếu tập trung tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, rất ít địa phương, đơn vị chủ động đổi mới hình thức để làm rõ hơn về lý luận với thực tiễn; công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ mới. Hai là, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại một số nơi còn hạn chế; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đối với những vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp chưa được phát huy kịp thời. Việc tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay, nhân rộng bằng phương tiện truyền thông hiện đại chưa được đầu tư đúng mức. Ba là, lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội thay đổi thường xuyên, liên tục; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện của cấp cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời vì vậy đã hạn chế công tác nắm bắt dư luận xã hội và xử lý thông tin dư luận xã hội. Bốn là, hoạt động tuyên truyền miệng còn chậm, chưa thường xuyên. Chất lượng báo cáo viên chưa đồng đều, lực lượng báo cáo viên thành phố thiếu cân đối về lĩnh vực. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở chưa thật sự quan tâm đầu tư, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, mạng lưới tuyên truyền viên. Do vậy, khi có yêu cầu đột xuất thì bị động, lung túng. Năm là, chưa nắm bắt và giải quyết kịp thời một số tình hình tư tưởng trong học sinh, giáo viên. Kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong việc ứng dụng các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống chưa cao, chưa thật sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội thành phố. Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn, phức tạp. Công tác quản lý, đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực cho thể dục thể thao chưa được quan tâm đúng mức. Sáu là, văn hóa cơ sở còn nhiều mặt bất cập, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn, giá trị nền tảng văn hóa truyền thống có chiều hướng bị mai một, lối sống của một bộ phận người dân chưa kịp thích nghị với quá trình đô thị hóa nhanh dẫn đến nhiều hệ lụy trong đạo đức gia đình, trong giáo dục, văn hóa ứng xử…

Trần Lưu Quang
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2020 là năm có nhiều cơ hội và thách thức đan xen: Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN và vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021; triển khai thực hiện các hiệp điịnh thương mại tự do thế hệ mới…; những diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tình hình Biển Đông; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị…tiếp tục chống phá, thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là lợi dụng thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá…
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định ngành tuyên giáo Thành phố phát huy các thành quả đã đạt được tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo theo hướng không ngừng đổi mới, sáng tạo; kịp thời trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, nắm bắt, phản ánh dự luận xã hội; quan tâm, tăng cường kết nối hoạt động của ban tuyên giáo cơ sở; chủ động nghiên cứu tạo đột phá và đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở các cấp; tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường gắn với việc xây dựng thành phố thông minh; mở rộng lực lượng, củng cố, phát huy đội ngũ chuyên gia, có cơ chế phát huy hiệu quả các cơ quan chức năng của Thành phố tham gia thực hiện nhiệm vụ trên không gian mạng…

Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tham mưu công tác tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); thực hiện Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020); tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm... Tham gia xây dựng nội dung văn kiện, công tác tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI với phương thức phong phú, sinh động, đổi mới nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ở các cấp. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của cả nước, Thành phố và từng địa phương, đơn vị; trong đó tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố.

Tham mưu các giải pháp phòng chống biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Kết nối các lực lượng trong hệ thống chính trị và ngoài xã hội để mở rộng mặt trận và nâng cao tính chiến đấu, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá toàn diện, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; nhất là phản bác những thông tin xấu độc trên không gian mạng. Thực hiện thông tin và định hướng tuyên truyền kịp thời về thời sự đặc biệt đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.
Tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Biên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng chí Huỳnh Văn Chúm, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng.

Chi bộ Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM và 4 cá nhân Họa sĩ Đặng Ái Việt, Hội Mỹ thuật TP; Đạo diễn, NSƯT Lê Nguyên Đạt, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Kịch hát Dân tộc, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM; Anh hùng Lao động Bùi Văn Toản, quận Tân Bình; đồng chí Phan Trường Phát, Nhân viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Tác giả bài viết: Kim Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1816 | lượt tải:559

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:1033 | lượt tải:107

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1235 | lượt tải:117

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1405 | lượt tải:225
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây