Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ hai - 29/03/2021 02:32

Trong 2 ngày 27 và 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Tại điểm cầu Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố có có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy Khối và hơn 1000 đảng viên là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Các đồng chí cấp ủy viên của 25 Đảng bộ, 07 Chi bộ cơ sở;  Các đồng chí cấp ủy viên của các chi bộ trực thuộc 25 Đảng bộ cơ sở; Ban Chấp hành các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội của các cơ sở; Đảng viên của các đơn vị Chi bộ trường Đại học Việt Đức, Chi bộ trường Đại học Gia Định, Chi bộ trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố, Chi bộ CQTT Báo Giáo dục và Thời đại tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi bộ Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục 2, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ trường Đại học Công nghệ Sài Gòn Đảng bộ trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Trường Đại học Sài Gòn.

Hội nghị đã được tổ chức nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị tập trung quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII một cách đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Thành công của hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp; là cơ sở quan trọng để các tổ chức Đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại buổi khai mạc hội nghị; nắm vững những quan điểm lớn, nội dung cơ bản, nội dung mới và nội dung cốt lõi trong các văn kiện Đại hội đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt. Trên cơ sở đó tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở các địa phương, đơn vị đảm bảo theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Ngay sau hội nghị này, các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thể hiện tính phấn đấu cao, ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên của từng cấp, từng ngành, từng tập thể, cá nhân và giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội XIII. Chú trọng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm “lấy xây là chính, xây là nhiệm vụ cơ bản, là chiến lược lâu dài; lấy cái đẹp dẹp cái xấu; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần quan trọng củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội gắn với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và triển khai Nghị quyết một cách thường xuyên; biểu dương khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình và xử lý theo quy định đối với những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả…

Một số hình ảnh tại hội nghị trực tuyến

Hình 1 (2)
Hình 2 (2)
Hình 3
Hình 4
Hình 5
 

Tác giả bài viết: Khánh Vân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1816 | lượt tải:559

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:1033 | lượt tải:107

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1235 | lượt tải:117

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1405 | lượt tải:225
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây