Công tác tuyên giáo phải chủ động thích ứng, nâng chất tham mưu, tăng cường đồng thuận

Thứ sáu - 29/01/2021 17:06
Sáng ngày 29/01/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Sơn – Phó Trưởng Phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Thành ủy; tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối.
Đ/c Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo công tác tuyên giáo năm 2021
Đ/c Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo công tác tuyên giáo năm 2021

Báo cáo đánh giá công tác tuyên giáo năm 2020, đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho biết Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện tốt chương trình công tác tuyên giáo đề ra; luôn bám sát và thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng; kịp thời định hướng, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dư luận xã hội của Đảng bộ Khối và cấp ủy cơ sở, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các đơn vị cơ sở qua kênh thông tin dư luận xã hội, tạo sự phấn khởi và niềm tin cho người lao động; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối được Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá là đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua 5, được vinh dự nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy. Bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như chưa kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Đảng ủy Khối; công tác kiểm tra, giám sát việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa thường xuyên; công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chưa đi vào chiều sâu, chưa tương xứng tầm vóc của Khối.

Trong năm 2021, chương trình công tác tuyên giáo đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2020 và tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối hưởng ứng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, công tác an sinh xã hội, góp phần ổn định, thúc đẩy sự phát triển đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực công tác khoa giáo, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Cũng tại Hội nghị, 05 đơn vị cơ sở đã chia sẻ về cách làm hay, hiệu quả trong triển khai các hoạt động công tác tuyên giáo gồm: Đảng ủy trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy trường ĐH Văn Lang với nội dung về cách làm, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; Đảng ủy trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch với nội dung về vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trực thuộc, cán bộ, đảng viên thực hiện công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19; Đảng ủy trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng với nội dung cách làm, kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ thông tin triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn tại đơn vị trong năm 2020; Đảng ủy trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh với cách làm, kinh nghiệm trong chủ động cung cấp thông tin các hoạt động của đơn vị trên các kênh báo đài và website Thành ủy, Đảng ủy Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Là – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã đánh giá cao những kết quả công tác tuyên giáo năm 2020; đồng chí yêu cầu năm 2021 công tác tuyên giáo trong Khối cần tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu các cấp ủy Đảng khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống theo hướng nhanh, chất lượng, hiệu quả hơn; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác công thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa; đổi mới chương trình, nội dung, phương thức giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong toàn hệ thống chính trị theo tinh thần khoa học, sáng tạo và hiện đại; đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức lý luận chính trị mới cho cán bộ, đảng viên đi vào nền nếp, thường xuyên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin, sai trái, thù địch; ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các cấp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tình cảm, ý thức tự giác, trách nhiệm tự thân, việc làm hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên; tiếp tục nghiên cứu và làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, làm rõ hệ giá trị Hồ Chí Minh, để từ đó xây dựng các giải pháp cụ thể vận dụng trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng giấy khen cho 09 tập thể hoàn thành tốt công tác tuyên giáo năm 2020; 12 tập thể thực hiện tốt các hoạt động do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát động năm 2020; 04 cá nhân có đóng góp tích cực cho Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối năm 2020.
 

Khen thưởng các tập thể hoàn thành tốt công tác tuyên giáo năm 2020
Khen thưởng các tập thể hoàn thành tốt công tác tuyên giáo năm 2020
 
h
Khen thưởng các tập thể thực hiện tốt các hoạt động do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát động năm 2020
H11
Khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động của Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối năm 2020

 

Nguồn tin:  Tác giả: Kim Hồng:

Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

dcsvn
dbhcm
vankiendang
tuyengiao vn
gia tri tu tuong ho chi minh la khong the phu nhan
90 NAM TG
gdtd
covid 19
Văn bản mới nhất

Số 25-HD/BTCTW

Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1641 | lượt tải:544

Số 125-QĐ/TW

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ trong công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Lượt xem:945 | lượt tải:94

Số 124-QĐ/TW

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Lượt xem:1083 | lượt tải:97

Đề cương tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022)

Lượt xem:1318 | lượt tải:198
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây